Utredningar

Min kunskap om de horisontella kriterier som ska analyseras i projekt och verksamheter är en tillgång för att förbättra kvaliteten i olika verksamheter och också synliggöra vad som är framgångsfaktorer för olika tillväxtprojekt.

Mina erfarenheter av att arbeta i gränslandet mellan å ena sidan en praktiskt orienterad verksamhet och å andra sidan den analyserande och utvärderande sidan, har gett mig blick för vad som skapar kvalitet och hållbarhet för verksamheter som bedrivs i olika projekt. Jag hjälper därför gärna till att göra kartläggningar, utvärderingar och utredningar av olika projekt.

På uppdrag av region Gävleborg har jag bland annat gjort följande rapporter:
JÄMRUM_FoU_Rapport_2009-1
Rapport KKN 2010


Comments are closed.