Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering handlar helt enkelt om att söka svar på frågan ”Vilken effekt får våra beslut för kvinnor och män och flickor och pojkar?”

Kvinnor och män, flickor och pojkar behandlas ofta olika, utifrån föreställningar om kön. Det begränsar människors val och möjligheter. I Sverige har vi faktiskt en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. Varför är det så? Jo, för att vi väljer yrke efter värderingar och förväntningar, som är kopplade till det kön vi tillhör, -inte efter vilka intressen vi har, eller vilka talanger.

Det här innebär att innovationsförmågan hämmas. En snäv syn på innovation gör att vi tenderar se innovation som något som utvecklas inom vissa branscher, och som leder till vissa produkter. Innovation är så mycket mer. Det kan vara nya metoder, produkter, produktionsprocesser, tjänster, teknologier, upplevelser, ideologier och pedagogiska metoder. Innovation handlar ju om att ifrågasätta det vi tar för givet – att utmana normer och föreställningar kring kön.

Processtöd
Det finns idag väl beprövade metoder för att integrera ett genus och jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Arbetet med jämställdhetsintegrering är ett verktyg och en process inte ett mål i sig. Målet är att förbättra kvaliteten på verksamheten.


Comments are closed.