Genusmedveten affärsrådgivning

Vad är myter och vad är fakta om kvinnor och mäns företag? Finns det skillnader i hur kvinnor och män driver företag? På vilket sätt kan ett genusperspektiv förbättra mig som rådgivare, ledare och företagare? I Sverige satsas det på att fler kvinnor ska äga och driva företag. Men varför är det fortfarande relativt få kvinnor som är företagare?

Utifrån fakta och förklaringsmodeller med genusvetenskaplig grund behandlar denna utbildning frågeställningar som berör företags- och affärsrådgivare, coacher m fl som arbetar för att främja företagandet i Sverige. Utbildningen syftar till att ge kunskap samt konkreta verktyg för att utveckla den egna organisationens kundfokus och professionalitet. Målet med utbildningen är att ge en bred överblick och ökad kunskap inom områdena affärsrådgivning och företagande.
Läs mer om utbildningen upplägg Presentation Genusmedveten affärsrådgivning

Uppföljning och processtöd
Organisationer som vill fördjupa sitt kvalitetssäkringsarbete erbjuds processtöd. Processtödet förutsätter att chefer, ledare eller nyckelpersoner för organisationen genomfört utbildning ”Genusmedveten affärsrådgivning”.
Läs mer om processtöd Processtöd Genusmedveten affärsrådgivning

”Genom genusperspektivet har en helt ny värld av möjligheter öppnats för mig. Med kunskapen om genusmedveten affärsrådgivning kommer vi att öka tillväxten i både vårt eget företag och i våra kunders företag. ”
Deltagare, kontorschef Swedbank


Comments are closed.