Basutbildning i genus och jämställdhet

För att kunna diskutera, arbeta med och utveckla jämställdheten behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna basutbildning kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkt och strategier.  Utgångspunkten för utbildningen är de demokratiska beslut, lagar och överenskommelser om jämställdhet som finns i Sverige. Utifrån dessa används teorier och förklaringsmodeller med genusvetenskaplig grund.

Innehåll och upplägg
Genus över tid – Genusordningen – Den könsuppdelade arbetsmarknaden – Näringslivets strukturer – Lagar och överenskommelser – Makt – Självinsikt – Nytta och tillväxt – Förändring och motstånd – Verktyg och metoder

Utbildningen skräddarsys efter kundens beov och förutsättningar. Den kan genomföras med en grupp om 8-15 deltagare.

 


Comments are closed.