Lena Aune

Lena Aune är din rådgivare och utbildare för ett strategiskt genus och jämställdhetsarbete i er organisation. Arbete med genus och jämställdhet är en framgångsstrategi som alla vinner på. Det handlar om att skapa en mer hållbar och dynamisk verksamhet. Detta har fler och fler företag och organisationer tagit fasta på, och det lönar sig på flera olika sätt.

Det finns idag forskning som visar en koppling mellan lönsamhet och företag där man har blandade grupper avseende kön, etnicitet och ålder. Ett företag som inte arbetar aktivt med ett medvetet jämställdhetsarbete riskerar faktiskt en sämre företagsutveckling och negativ publicitet.

Ett aktivt jämställdhetsarbete bidrar till en säkrare och mer systematisk kvalitetsuppföljning. Det ger lägre sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö. Ett strategiskt jämställdhetsarbete stärker företagets kompetensförsörjning och det bidrar till att innovationsförmågan ökar. Nya marknader kan identifieras vilket bidrar till ökad lönsamhet. Kort sagt, ett aktivt genus och jämställdhetsarbete stärker konkurrenskraften.

Sätt på dig genusglasögonen och upptäck en ny värld!


Comments are closed.